Produktionsutrustning

Branschledande produktionslinje för utrustning

agathon grinding machine

Agathon slipmaskin

agathon grinding machine

Femaxligt Cnc-bearbetningscenter

agathon grinding machine

Peter Wolters CNC Precision Dubbla End Lapping Machine

Spray Granulation Tower

Denna maskin är lämplig för centrifugalgranulering av keramik, kemiska produkter och andra material.Den är särskilt lämplig för material med speciella partikelkrav såsom hårdmetall-volframkarbidpulver, elektroniska keramiska material, aluminiumoxid, järnoxid, volframkarbid, etc. Dess partikelstorleksfördelning kan justeras till det bästa fördelningskurvans värde genom hastigheten på granulerande atomizerhjul, sfärisk form Produktens flytbarhet är god och densiteten hos den pressade produkten är hög.Jämfört med den traditionella kulkvarnsgranuleringstekniken har det spraygranulerade pulvret en mer enhetlig textur och den producerade hårdmetallen är av bättre kvalitet.

agathon grinding machine

agathon grinding machine

Lågtryckssintringsugn

Lågtryckssintringsugnen är kompatibel med flera funktioner såsom avvaxning, vakuumsintring, lågtryckssintring, lågtrycksbearbetning och atmosfärsintring.Den används främst för lågtryckssintring av pressade produkter, lågtrycksbearbetning av sintrade produkter och koljusterad sintring av pressade produkter.Huvudfunktionen för lågtryckssintring är att minska de mikroskopiska porerna i hårdmetallen.Porerna i den sintrade kroppen har eliminerats under vakuumsintringssteget.Pressningssteget är främst för att eliminera mikroskopiska porer.

agathon grinding machine

agathon grinding machine

Vakuumsintringsugn

Upphettning under vakuumförhållanden, vakuumavvaxning och sintring hjälper till att avlägsna föroreningar, förbättra renheten i sintringsatmosfären, förbättra vätbarheten hos bindemedelsfasen och främja reaktionen.Under hela sintringsprocessen är den sintrade kroppen tät till nästan ingen porositet, och en serie fysikaliska och kemiska effekter och strukturella justeringar produceras, och slutligen en tät hårdmetall med en viss kemisk sammansättning, fysikaliska och mekaniska egenskaper, och

Verktygsbildmätinstrument

Vid mätning riktar verktygsbildmätinstrumentet in och mäter verktyget från två riktningar.Den kan realisera mätningen av X-axel, Y-axel, Z-axel, horisontell linsrotationsaxel och verktygsrotation i en fastspänning, vilket undviker flera axlar.För felet som genereras under den andra fastspänningen används den koaxiala högprecisionsroterande fixturen i den dubbla linsen, vilket avsevärt underlättar mätningen.Verktygets diameter, längd, skärkantsavstånd, spånvinkel, ryggvinkel och spiralvinkel kan kompletteras i en fastspänning.Noggrann mätning av olika dimensioner såsom huvuddeklinationsvinkeln och den sekundära avböjningsvinkeln

agathon grinding machine